Viljas kvalitetspolicy

vacuum-cleaner-268161_1920

Kvalitetspolicy

För att bjuda in en städfirma i sitt hem eller till sin verksamhet krävs att man känner förtroende. För att få och behålla våra kunders förtroende arbetar vi aktivt för att utveckla och förbättra kvaliteten på våra tjänster och stärka våra medarbetare. Vi anser att medarbetare som är kompetenta, trivs och är motiverade är grunden för allt framgångsrikt kvalitetsarbete.

Förväntningar

Vi är lyhörda för våra kunders önskemål, men också tydliga med vad våra tjänster omfattar.

Allt för att våra utförda tjänster ska stämma överenes med kundernas förväntningar.

tree-576847_1280

Läs mer om

Våra Tjänster

Här kan du läsa om alla våra tjänster och hur det går till från start till slut

Säkerhet på Vilja

Alla medarbetare på Vilja har undertecknat ett tystnads- och sekretess avtal i samband med anställning vilket innebär att de inte får lämna ut någon information om våra kunder.

Vilka vi är

Allt vårt arbete, från mötet med våra kunder till utvecklingen av företaget, bygger på våra värderingar: Delaktighet, glädje och engagemang. Våra värderingar ger oss motivation och riktning i vår arbetsvardag.

Vår Miljöpolicy

Vilja ska bedriva en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns.

Följ oss på Instagram!
Gilla oss på Facebook!