Miljötänk på Vilja

clear-light-bulb-planter-on-gray-rock-1108572

Miljöpåverkan

Vi har gjort flera insatser för att minska vår miljöpåverkan:Vi väljer rengöringsmedel som är skonsamma för miljön och är noga med att dosera rätt. Vi återanvänder material och källsorterar.

Miljöpolicy

Vilja ska bedriva en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns.

person-holding-a-green-plant-1072824
person-writing-on-pink-sticky-notes-3854816

Utveckling

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan genom att ta del av nya rön och riktlinjer och vara lyhörda för våra kunders önskemål när det gäller miljö och hållbarhet.

Alla våra medarbetare är involverade i företagets miljöarbete och genomgår fortlöpande utbildning på området. Vi ställer också krav på att våra samarbetspartners prioriterar miljö och hållbarhet.

Information

Vi är tydliga med vårt miljöfokus och informerar om vår verksamhet, vår policy och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt i dialog med kunder, leverantörer och samarbetsparter.

waldemar-brandt-3zml4wkcZis-unsplash

Läs mer om

Vår kvalitetspolicy

För att bjuda in en städfirma i sitt hem eller till sin verksamhet krävs att man känner förtroende.

Säkerhet på Vilja

Alla medarbetare på Vilja har undertecknat ett tystnads- och sekretess avtal i samband med anställning vilket innebär att de inte får lämna ut någon information om våra kunder.

Vilka vi är

Allt vårt arbete, från mötet med våra kunder till utvecklingen av företaget, bygger på våra värderingar: Delaktighet, glädje och engagemang. Våra värderingar ger oss motivation och riktning i vår arbetsvardag.

Våra tjänster

Hemservice, städning, trädgårdshjälp, barnpassning och mer!

Följ oss på Instagram!
Gilla oss på Facebook!