ALLMÄNNA VILLKOR

 

FÖRSÄKRINGAR
Vilja hushåll innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Ansvarsförsäkringen täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Beställarens försäkring ska täcka skador som inte är orsakade av grovt slarv eller skadegörelse från Vilja hushålls utförare. Nycklar förvaras betryggande. Vilja hushåll är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av Nycklar.

 

BESTÄLLD / BOKAD TJÄNST
–  I samband med att du beställt din tjänst godkänner du också våra villkor.
– Är bindande i samband med att kunden erhållit bokningsbekräftelse för bokad tjänst.

 

AVBOKAD BESTÄLLD/BOKAD TJÄNST – AVBOKNINGSAVGIFT
– Avbokningsavgift 50 % av fakturabeloppet debiteras. För RUT-tjänster är avbokningsavgiften 50 % av fakturans 100 % dvs fakturabeloppet + RUT-delen.
– Avbokning 2 dagar eller senare före tjänstens utförande datum debiteras 100% av fakturabeloppet detsamma gällande för RUT-avdraget för RUT-tjänster.

 

NÖJD-KUND-GARANTI
– Om brist(er) i städning ska kunden skyndsamt kontakta angiven kontaktperson för snabbast möjlig åtgärd.

 

TRASIG INREDNING
Om trasig inredning förekommer som försvårar/förhindrar arbetets utförande eller riskerar att förvärra skadan kommer Vilja hushåll utesluta arbetsmomentet av detta område.

 

KUNDENS ANSVAR
Att meddela Vilja hushåll innan städning påbörjas om följande:
– Ytor, ex vis bänkskivor, golv som ej skall utsättas för något speciellt rengöringsmedel eller specifika kemikalier vanligt förekommande i rengöringsmedel.
– Vid fönsterputs där vissa kemikalier/fönsterputsmedel ej får användas eller om endast vatten får användas vid fönsterputs.

Vid utebliven information som ska ske vid ___________ betalas ingen ersättning ut.

 

BOSTADENS SKICK KUNDENS ANSVAR
– Att bostaden är i sådant skick att tjänsten kan utföras utan risk för liv och hälsa för den som utför tjänsten.
– Vid försummelse av bostadens underhåll som innebär risk för liv och hälsa för den som utför tjänsten, kommer Vilja hushåll antingen helt utesluta det aktuella riskområdet eller avbryta uppdraget omedelbart, priset/faktura förblir oförändrat.

 

FRAMKOMLIGHET TILL KUND
Om din adress ej ingår i GPS, taxikarta eller om gatunamn ej monterats på fastighetsfasader som inträffar vid nybyggda bostadsområden, skall kunden ange detta vid beställning av tjänst. Om parkeringsmöjligheter är obefintliga vid gällande adress såsom vid nybyggnadsområden eller annan orsak (gäller ej innerstan), skall kunden ange detta vid beställning.

 

VID FORCE MAJOR
Är Vilja hushåll fri från ansvar och ingen ersättning utgår.

VID SJUKDOM
Erbjuder Vilja hushåll ombokning av tjänst eller ersättare/vikarie om möjlighet finns. Om varken ombokning eller ersättare/vikarie av någon anledning ej går att uppfylla förbehåller sig Vilja hushåll rätten att avboka tjänsten och ingen ersättning utgår.

 

 

SKATTEREDUKTION – RUT-AVDRAG

Vilja Hushåll erbjuder hushållsnära tjänster i enlighet med skatteverkets anvisningar som innebär rätten att erhålla RUT-avdrag.
Det är ett personligt ansvar, kundens ansvar, att införskaffa nödvändig information gällande skattereduktionen dvs RUT-avdraget för den som tänkt att nyttja den.
Vid uteblivet RUT-avdrag såsom vid fullt utnyttjat RUT-avdrag debiterar Vilja hushåll kunden det resterande belopp dvs RUT-avdraget.

 

BETALNINGSPÅMINNELSE

Vid obetald betalningspåminnelse till Vilja hushåll , gällande tidigare utförd tjänst, samt ytterligare tjänst är beställd har Vilja hushåll rätten att avboka den kommande tjänsten, om inte betalning av påminnelsen inkommer enligt gällande datum.

UPPSÄGNING AV ABONNEMANG


Minst 15 arbetsdagar.

 

BINDNINGSTID

Vi har ingen bindningstid på våra tjänster.

 

AVBESTÄLLNING

Avbeställning görs till ________________
Vid avbokning av beställd tjänst ________________  debiteras 50 % av fakturabeloppet. För RUT-tjänster gäller avbokningsavgift 50 % av fakturans 100 % dvs avbokningsavgift 50 % på RUT-delen, skattereduktionen.
Avbokning 2 dagar eller _________ före tjänstens utförande datum debiteras 100% av fakturabeloppet detsamma gällande för RUT-avdrag för RUT-tjänster.

 

SEKRETESS

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Vilja hushåll´s medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Vilja hushåll i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

 

GDPR- BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vilja hushåll behandlar dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen. Vilja hushåll använder personuppgifter för att kunna uppfylla tjänsteleveranser samt för uppföljning och marknadsföring. Vilja hushåll behandlar personuppgifterna internt inom företaget (men använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att kunna fullfölja bokad tjänst.)